HEIFERS WE RAISED

NSR MS GALAXY E43

NSR MS GALAXY E43

NSR MS FORMULA C55

NSR MS FORMULA C55

NSR MS CHUNK Z11

NSR MS CHUNK Z11

NSR MS CHUNK C36

NSR MS CHUNK C36

NSR MS FORMULA C55

NSR MS FORMULA C55

NSR MS JUSTICE E73

NSR MS JUSTICE E73

NSR MS GALAXY E33

NSR MS GALAXY E33

Galaxy heifer F9

Galaxy heifer F9

NSR MS CHUNK B32 & NSR MS CHUNK C36

NSR MS CHUNK B32 & NSR MS CHUNK C36

Pretty ladies all in a row

Pretty ladies all in a row

A6

A6

A72

A72

A72

A72

A6

A6

Trying to stay cool in 95 degrees

Trying to stay cool in 95 degrees

A44 black Magic heifer in the middle

A44 black Magic heifer in the middle

Trying to stay cool in 95 degrees

Trying to stay cool in 95 degrees

Trying to stay cool in the mud

Trying to stay cool in the mud

A6 Hoosier Heifer

A6 Hoosier Heifer

Heifers & Rushmore bull

Heifers & Rushmore bull

Heifers

Heifers

Heifers

Heifers

Z11 cow we raised

Z11 cow we raised

Heifers & a few cows in pasture June

Heifers & a few cows in pasture June

"Hi"

"Hi"

A6 Hoosier Heifer

A6 Hoosier Heifer

B12 calf with A72 Chunk heifer

B12 calf with A72 Chunk heifer

A33 Magic Heifer

A33 Magic Heifer

A44 Magic Heifer with a few calves

A44 Magic Heifer with a few calves

A44 Magic Heifer with a few calves

A44 Magic Heifer with a few calves

A44 Magic Heifer with a few calves

A44 Magic Heifer with a few calves